WBE Tusken Waed en Stêd


WBE Tusken Waed en Stêd is opgericht in 2007 en telt momenteel 150 leden.

Het bestuur:
Het bestuur van WBE "Tusken Waed en Stêd” bestaat uit de volgende personen:

Jaap Jukema, voorzitter, info@jukemawinaam.nl
Jelle de Jong, secretaris wbe1.tuskenwaedensted@gmail.com
Piet Haarsma, penningmeester piethaarsma@ziggo.nl
Cees Stoelwinder, bestuurslid cees@acservices.nl


Faunacoördinator:
Koos Herbrink: herbrink17@hotmail.com

Reewildbeheer:
Sjoerd Wiersma: sjoerdwiersma@xs4all.nl