WBE Tusken Waed en Stêd

Het plattelandsgebied tussen Leeuwarden, Harlingen en de waddenzeekust is van oorsprong een traditioneel akkerbouw gebied. De gewassen die worden geteeld, zijn onder andere (poot)aardappelen, tarwe, gerst, graszaad en suikerbieten. In de loop der jaren komen er meer gewassen bij zoals bijvoorbeeld ijsbergsla en mais. Het gebied beslaat een oppervlakte van circa 16.000 ha en heeft een rijke en gevarieerde wildstand van onder andere hazen, eenden, fazanten, reeën, duiven en vossen.
Dit wild moet beheerd worden, we voorkomen daarmee schade aan de landbouw door hazen, duiven en eenden. Ook proberen we de schade aan de fauna (onder andere de weidevogels) door predatoren in te dammen. Of het reewild beheer in het kader van de verkeersveiligheid.
De coördinatie van het wildbeheer in dit gebied wordt gedaan door een wildbeheereenheid, afgekort WBE.
WBE "Tusken Waed en Stêd” bestaat uit ca. 130 leden. De leden bestaan uit jagers, grondeigenaren en natuurliefhebbers, die zich inzetten voor de natuur en het beheer ervan.
Onze WBE is aangesloten bij een landelijke belangenbehartigerorganisatie: de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Beheer
Het beheer dat de WBE uitvoert bestaat uit:

  • Voldoende rust, ruimte en voedsel voor het wild
  • Een gezonde en gevarieerde wildstand
  • Een voldoende grootte en evenwichtige wildstand
  • Schadebestrijding en voorkomen van wildschade

Taken WBE
Hierbij is een directe relatie met de omgeving waarin het wild leeft, de biotoop, van groot belang.

  • Opstellen van wildbeheerplannen
  • Beoordelen wildstand en wildschade
  • Bestrijden van wildschade
  • Het houden van natuurschoonmaakdagen
  • Plaatsen van reewildspiegels
  • Houden van wildtellingen en inventarisaties.

Jacht
Bejaging geschiedt uitsluitend volgens door de regering opgestelde wetten en de weidelijkheidsregels KNJV. En volgens een van te voren opgezet wildbeheerplan. Het doel van de jacht is schadebestrijding, populatie beheer en verstandig gebruik ("oogsten”).WBE Tusken Waed en Stêd is opgericht in 2007 en telt momenteel 150 leden.

Het bestuur:
Het bestuur van WBE "Tusken Waed en Stêd” bestaat uit de volgende personen:

voorzitter: VACANT
Cees Stoelwinder a.i. vice voorzitter.
Jelle de Jong, secretaris wbe1.tuskenwaedensted@gmail.com
Piet Haarsma, penningmeester piethaarsma@ziggo.nl
Jan Helvrich, bestuurslid helvr010@planet.nl
Rutger Jonker, junior jager bestuurslid rutger_jonker@hotmail.com

Faunacoördinator:
Cees Stoelwinder (a.i.): cees@acservices.nl


Reewildbeheer:
Sjoerd Wiersma: sjoerdwiersma@xs4all.nl


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.