WBE Tusken Waed en Stêd

Het plattelandsgebied tussen Leeuwarden, Harlingen en de Waddenzeekust is van oorsprong een traditioneel akkerbouw gebied. De gewassen die worden geteeld, zijn onder andere (poot)aardappelen, tarwe, gerst, graszaad en suikerbieten. In de loop der jaren komen er meer gewassen bij zoals bijvoorbeeld ijsbergsla, broccoli en mais. Het gebied beslaat een oppervlakte van circa 18.000 ha, binnen- en buitendijks land en kent een rijke en gevarieerde wildstand van onder andere hazen, eenden, fazanten, reeën, duiven en vossen. Iedere jager streeft naar een brede biodiversiteit en wildstand.  Dit wild moet wel beheerd worden, we voorkomen daarmee schade aan de landbouw door hazen, duiven en eenden. Ook proberen we de schade aan de fauna (onder andere de weidevogels) door predatoren in te dammen. Daarnaast wordt er toezicht uitgeoefend op het reewild. Dit wordt gedaan in het kader van de verkeersveiligheid om het aantal verkeersongevallen te beperken/voorkomen.
De coördinatie van het wildbeheer in dit gebied wordt gedaan door een wildbeheereenheid, afgekort WBE.
WBE "Tusken Waed en Stêd” bestaat uit ca. 155 leden. De leden bestaan uit jagers, voorjagers, grondeigenaren en natuurliefhebbers, die zich inzetten voor de natuur en het beheer ervan.
Onze WBE is aangesloten bij een landelijke belangenbehartigerorganisatie: de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KJV)

Beheer
Het beheer dat de WBE uitvoert bestaat uit:

  • Voldoende rust, ruimte en voedsel voor het wild
  • Een gezonde en gevarieerde wildstand
  • Een voldoende grootte en evenwichtige wildstand
  • Schadebestrijding en voorkomen van wildschade

Taken WBE
Hierbij is een directe relatie met de omgeving waarin het wild leeft, de biotoop, van groot belang.

  • Opstellen van wildbeheerplannen
  • Beoordelen wildstand en wildschade
  • Bestrijden van wildschade
  • Het houden van natuurschoonmaakdagen
  • Plaatsen van reewildspiegels
  • Houden van wildtellingen en inventarisaties.

Jacht
Bejaging geschiedt uitsluitend volgens door de regering opgestelde wetten, de weidelijkheidsregels en de gedragsregels van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KJV) Tevens hanteert zij en voert deze uit  en van te voren opgezet wildbeheerplan met als doel het bevorderen van de biodiversiteit en wildstand.  Het doel van de jacht is populatie beheer en en het voorkomen van faunaschade.


WBE Tusken Waed en Stêd is opgericht in 2007 en telt momenteel 155 leden.

Het bestuur:
Het bestuur van WBE "Tusken Waed en Stêd” bestaat uit de volgende personen:

Cees Stoelwinder, voorzitter. voorzitter@wbe-tuskenwaedensted.nl 
Sikke Dijkstra, secretaris. secretaris@wbe-tuskenwaedensted.nl 
Piet Haarsma, penningmeester piethaarsma@ziggo.nl
Richard Plat, bestuurslid/schietcommissaris r.k.plat@outlook.com 
Sjoerd Wiersma, fauna commissaris/reewild coördinator faunacommissaris@wbe-tuskenwaedensted.nl

Redactie Nieuwsbrief:

Jan Braaksma, jenpbraaksma@kpnmail.nl 
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.